Kıdem Tazminatı tavanı yükseldi

Tam da kıdeminizi yaşınızı beklemeden nasıl alırsınız konusunu yazmışken üzerine yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu.

1 Temmuz 2020 itibariyle gününü doldurarak iş yerlerinden ayrılırken tazminat almaya hak kazananlar an itibariyle kıdemini yeni limit üzerinden alabilecek.

İş Kanununa göre çalışanlar, en az 1 yıl çalışmaları şartıyla iş yerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ancak kıdem hesaplanırken brüt ücretin bir üst sınırı var. Bu sınırın üzerinde olanlar daha fazla brüt ücrete sahip olsalar da kıdem tazminatlarını alırken 6 ayda bir belirlenen yeni tavan üzerinden hesaplayıp alabiliyorlar.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2020 de 6.730 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise bu tutar 7.117 lira olarak belirlendi. Brüt ücreti bu tutarın altında kalanlar yine kendi brüt ücretleri üzerinden kıdem tazminatını alabilecek. 7.117 tl den fazla brüt ücrete sahip olanlar ise maaşlarına göre değil, devletin belirlediği bu güncel tavan üzerinden yapılan hesaplamayla kıdem tazminatlarını alabilecekler.

Aynı iş yerinde örneğin 10 yıl çalışan bir kişi Haziran ayında 67.300 TL kıdem tazminatı almışken, Temmuzda ayrılan kişi yeni tavana göre 71.170 tl alabilecek. O yüzden brüt ücreti tavanın üzerinde olan çalışanlar iş yerlerinden kıdem tazminatını alarak ayrılabiliyorsa, bunu Ocak veya Temmuz aylarındaki artışları bekleyerek yaparlar ki daha fazla tazminat alabilsinler.

20 yıl çalışarak aynı iş yerinde 7000 gününü doldurmuş bir çalışan ise bugün bu şartlarda 142.340 TL kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Hesaplanan bu tazminata varsa ihbar ve içeride kalan izin günlerinin ücreti eklenir.

Kıdem tazminatı SGK ya bağlı çalışan tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendirir. Bir kurumdaki işçi de müdür de aynı statüdedir ve bu tavan üzerinden tazminat alabilir.

 

Yorum Ekle