Yeni Dünya Düzeni Sorgulamaları

Ne zaman Amerika’da bir olay olsa, diğer ülkelerin gündemindeki soru, yeni dünya düzeni sona mı eriyor? olur.

Oysaki hiçbir dünya düzeni, yenisi inşa edilmeden yıkılmamıştır. Şu anki dünya düzeninin sona ermemesinin bir nedeni ABD nin halen güçlü olması olduğu gibi, alternatif bir dünya düzeninin de henüz oluşmamış olmasıdır.

Ayrıca ABD de yaşanan her sorunun dünya düzeni ile ilişkilendirilmesi de aslında bilinçsizce ABD nin dünya liderliğini kutsamaktadır. ABD iç karışıklığından düzen değişimi ummak ya da global pandemiden kurtulma yollarını aramak yerine bunu düzeni değiştirici bir fırsat olarak görmek bugünlerde en sık rastlanan yorumlardandır.

Diğer bir açıdan tarihin bizler için deneyimlediği gibi hiç bir dünya düzeni kalıcı değildir, her düzen kendi içinden mağdurlarını doğurur ve bir noktadan sonra tabandan tavana yayılan baskı ile düzen değişir. Bu top yekun bir motivasyondur.

Ayrıca zaman içinde var olan düzen yıkılmasa bile revizyona uğrar, bu çağın gereğidir. Dünyanın tüm boyutları ile değişim hızı gün geçtikçe arttığına göre var olan sistemin de değişim içinde olan bir mekanizma olduğunu yadsıyamayız.

Emperyalizmin siyasi kolu sömürgecilik, ekonomik kolu da kapitalizmdir. Günümüz dünyasını şekillendiren bu sistemler sorgulanabilir, yargılanabilir, değişime uğrayabilir. Ancak yaşanan her krizde yıkılmalarını ummak toplumları gerçeklikten uzaklaştırır. Yaşanan her olayda ilk sorgulanan şey içinde bulunduğumuz sistem ise aslında sorun sistemi inşa eden ülkede değil sistemin kendisindedir.

Özlem Par Okutkan – USA

 

 

Yorum Ekle